Muziektherapie

Muziektherapie kan zinvol zijn wanneer draaglast en draagkracht niet meer in evenwicht zijn. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door somberheid, verdriet en rouw, angst, het ontbreken van structuur, piekeren, etc. Ook richt muziektherapie zich op problemen die veroorzaakt worden door een stoornis of handicap. Denk hierbij onder meer aan autisme, dementie, psychiatrische stoornissen, afasie, etc.

Bij muziektherapie wordt muziek niet normatief benaderd, het gaat dus niet over muzikale vaardigheden zoals bij muziekles. Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij de nadruk ligt op beleving en het opdoen van (nieuwe of andere) ervaringen. Door middel van muziektherapie kunnen nieuwe vaardigheden worden aangeleerd, kunnen ontwikkelingen in gang worden gezet en kunnen problemen overwonnen worden. Werkvormen binnen muziektherapie kunnen zich richten op het emotionele gebied, het fysieke gebied, het cognitieve gebied en/of het sociale gebied.

Martijn Derrix heeft als muziektherapeut geruime tijd gewerkt in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg, onder meer in de geriatrische revalidatie, somatische zorg en de psychogeriatrische zorg. Martijn Derrix is binnen de geriatrische revalidatie gespecialiseerd in SMTA (Speech Music Therapy for Aphasia), een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie.

Martijn Derrix is aangesloten bij de NVvMT (Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie) en het register voor vaktherapeutische beroepen.

 

Bron: “Muziektherapie iets voor jou?” (folder Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie).